Bättre bokningshistorik

Idag lanserade vi en bättre bokningshistorik som ger bättre överskådlighet. För de som använder sig av någon av våra funktioner där gästen ombeds lägga in sitt kreditkort finns samtidigt en tabell som visar flödet av bokningen från det att bokningen äger rum till dess att gästen har lämnat restaurangen.

Det är betydligt lättare att se när en ändring ägde rum och vem det var som gjorde ändringen.

Det går att filtrera så att man endast ser ändringar som tillhör en speciell typ. Kategoriseringen av ändringar är:

  • Ändringar (Datum, tid, antal, kommentar)
  • Placering (Bord som läggs till och tas bort från bokningen
  • Kommunikation (Epost och sms som skickats till gästen)
  • Kreditkort (Alla försök att betala med kreditkort. Gäller endast no-show samt erbjudanden)
  • Status (Ändra status på bokningen)

Skärmavbild 2013-09-17 kl. 23.38.17

Erbjudanden

Vi har funderat mycket på hur vi ska ställa oss till erbjudanden. Å ena sidan är det en växande företeelse med företag som Groupon och Let’s Deal som framgångsrikt har skapat en företeelse som uppenbarligen fungerar. Samtidigt har Bookatable skapat en liknande produkt bara för restauranger. Å andra sidan finns det en skepsis mot den växande erbjudandekulturen, och många restauranger är rädda att det kan ha negativ inverkan på deras varumärke.

För ett år sedan testade vi att skapa ett veckobrev, där vår bokningssajt bokabord.se stod som avsändare. Vi ville skilja oss från det som fanns tillgängligt då. Det skulle vi göra genom att endast ha “bra” erbjudanden på “bra” restauranger. Det blir naturligtvis en subjektiv bedömning vad som rymmer det begreppet, men det viktiga var att vi skulle värna om våra gäster och endast lista erbjudanden som vi trodde skulle uppskattas av våra befintliga kunder, snarare än att försöka locka till oss en ny kundgrupp som är fokuserade på erbjudanden.

De mail vi skickade ut fungerade bra. Vi fick bra erbjudanden med god respons. Däremot hade vi inte säkrat erbjudanden för ett par månader framåt och vi hade svårt att få ihop veckobrev som skulle hålla samma höga kvalitet. I det läget är det lätt att börja tulla en aning på kvalitén men vi valde i stället att pausa utskicken. Ett enkelt beslut i den mening att ingen (eller i alla fall ytterst få) sitter och väntar på nästa utskick.

I perioder får vi dock frågor från våra restauranger huruvida vi kan göra utskick. Vi har ju byggt funktionen så att ett erbjudande kan läggas upp, det kan sedan bokas på hemsidan och man ser i bokningssystemet att en bokning tillhör ett visst erbjudande, så det är en enkel sak att göra utskick.

Nu har vi bestämt att restauranger gärna får lägga upp erbjudanden. Vi lägger samtidigt upp dem på bokabord.se om man vill. När det gäller utskick så har vi, i alla fall tills vidare, valt att begränsa det så att det endast får göras till restaurangens egen gästdatabas.

Det som är nytt är att vi nu låter gästen betala för erbjudandet i samband med bokningen. På det sättet liknar vi Groupons erbjudande, med den stora skillnaden att restaurangen får betalt även för de erbjudanden som sedan inte utnyttjas. Det är kostnadsfritt att lägga upp erbjudanden. FoodFriends tar 10% av erbjudandets totala kostnader i kommission. I dessa 10% ingår även kreditkortsavgiften som alltså betalas av FoodFriends.

 

 

Ny hemsida

Idag lanserar vi en ny hemsida och en ny blog. Vi vill med denna ge er ständig uppdatering av vad som sker hos oss på FoodFriends, men även i branschen i stort. Vi får ibland höra att vi går så fort fram och då kan det vara svårt att hänga med i allt som händer. Det ska vi ändra på nu. Vi kommer att kommunicera de förändringar vi gör och vi hoppas att det även skall ge er inspiration att bättre utnyttja vad vi har att erbjuda med våra produkter.

Lika viktigt tycker vi att det är att blicka utåt för att få en bild av vad som händer hos samarbetspartners, kunder, leverantörer och konkurrenter. Det kommer vi också att skriva om här.

Men mest av allt är detta ett experiment som vi inte själva vet exakt hur det kommer att landa. Men det ger sig med tiden.

Peder Dinkelspiel