Bifoga dokument till PM och bekräftelser

Nu har vi förbättrat PM-funktionen. Tills nu har man kunnat skapa PM med mallar och koppla dem till sin bokning. Nu lägger vi till så att man kan bifoga dokument till en bokning eller specifikt till ett PM. samtidigt kan man ladda upp generella dokument som menyer eller information rörande stora bokningar, eller vad det nu kan vara för dokument ni har.

När ni sedan ska skicka bekräftlser till gästen så finns det ett fält längst ned “Bifoga dokument”. Där kan ni välja bland alla generella dokument, men ni ser även alla dokument som rör denna bokning överst i listan. Sedan är det bara att skicka det till gästen så får de dessa dokumenten bifogade i sitt bekräftelsemail.

Självklart kan ni se i bokningshistoriken vilka dokument som har bifogats vid respektive utskick. Ja, det var det hela vi hade att berätta den här gången.

Vi tar American Express

americanexpresscard

Vi var först med att lansera så att restauranger i Sverige kan minska antalet no-shows genom att be gästerna bekräfta sin bokning med kreditkort. Målsättningen har varit att gästerna ska bli bättre på att avboka i tid. Något som fungerar väl. Nu gör vi det bättre genom att vi lägger till så att även de med American Express kan bekräfta dessa bokningar.