Varierande sittningstid

SITTNINGSTID

Det roligaste som finns är att lösa de omöjliga uppgifterna. Då och då kommer önskemål som känns väldigt svåra att genomföra. I alla fall på ett sådant sätt så att det kan styras av restaurangen. Men så plötsligt kommer vi på ett sätt att lösa det och då sätter arbetet igång att förverkliga det.

Vi vet ju att de restauranger som har perioder då det är fullt ned till sista stol och skall man optimera sittningarna då måste man ha järnkoll på när sittningen skall starta och vilken sittningstid som är möjlig. Just sittningstid är en grundläggande funktion men utmaningen har varit att lösa så att sittningstiden skall variera beroende på vilken tid eller veckodag som bokningen äger rum eller på antalet personer.

Och nu är arbetet klart. Under sidan sittningstid  kan ni nu se vilken som är standardtid för måltiden och sedan kan ni lägga till undantag från denna regel. Varsågoda.

Text när det är fullt

fulltNär det inte längre finns möjlighet att boka online har vi haft en standardtext som torrt berättar att det inte finns lediga platser online. Även om den information förvisso är korrekt så har det funnits olika önskemål om vad som skall stå där. Ska gästen ombeds ringa eller inte? Nu har vi ändrat så att ni själva kan skriva in vilken text som skall förmedlas.

Gå in i admin. Gå till sidan “epost-mallar”. Längst ned finner ni “Widget no tables popup text”. Där kan ni skriva in den text ni vill ha för just er restaurang.

Uppdaterad snabbokning

snabbokning

Nu har vi uppdaterat snabbokningen. Den fungerar nu på respektive måltid och följer inställningarna från admin. Det innebär att det blir mycket lättare att lära sig att lägga in bokningarna i systemet. Ni väljer antal och ser direkt vilka tider som det går att lägga in önskat antal personer i systemet. Alla tider blir då gröna.

Man kan ställa in begränsningar för onlinebokningar. Det kan vara för att man max vill ha 10 personer varje kvart eller att man inte vill ha mer än några få treor. Skulle det vara så att bokning är möjlig men begränsningen har uppnåtts. Då kommer tiden att vara gul. Det går att boka men man är då medveten om att man överskrider denna begränsning.

Rating av gäster

På en restaurangs begäran har vi lagt till möjligheten att sätta rating på era gäster. Det går att göra direkt i bokningsrutan om ni använder överblicken. OM ni i stället använder er av sidan Bokningar, så har vi lagt till funktionaliteten i “gästtagg”. Inom kort kommer ni också att kunna söka fram alla gäster som har ett visst antal stjärnor.

rating

 

Preliminär bokning får nytt utseende

prel_bokning

 

Vi byter utseende på preliminär bokning. I stället för att ha tre stjärnor framför namnet har vi nu lagt en grön bakgrundsfärg på de bokningar som är preliminära. Anledningen är att vi samtidigt introducerar ett rating-system och då tyckte vi att det kunde vara förvillande att det låg bokningar med stjärnor.

Vi försöker så långt det är möjligt undvika att göra förändringar i systemet som gör att man behöver “lära om” hur det fungerar. I detta fall är det dock ingen skillnad hur man går tillväga när man lägger in en preliminär bokning, eller när man bekräftar den. Därför kunde vi göra ett undantag från den regeln.

Uppdaterad mobil version

mobil

Ni som ofta loggar in mobilen kanske har märkt att det har kommit en uppdaterad version. Vi har hört vilka saker ni helst vill kunna göra smidigt me mobilen och så har vi fokuserat på att göra de delarna så bra som möjligt. Det går alltid att ta sig till den vanliga versionen men då håller man på och zoomar in och ut för att få rätt vy.

Det här är bara ett steg på vägen mot att WaiterAid skall vara helt mobilt. Det är framför allt tre sidor som har fått ett rejält lyft.

Startsidan: När ni har loggat in ser ni dagens alla bokningar. Nu kan ni ange status för respektive bokning direkt på startsidan och med ikoner kan ni enkelt följa om en gästa har kommit eller inte. Vi ser mobilen som ett perfekt verktyg för er som inte alltid befinner er vid hovmästarpulpeten och enkelt vill kunna hålla koll på bokningsläget.

Ändra bokning: I förra versionen blev det mycket scrollande men nu har vi lyckats få in allt på en sida så att man enklare får en överblick.

Lägg in ny bokning: För ett par månader sedan introducerade vi “manuell autoplacering”, dvs att när man lägger in bokningar i waiterAid så får man automatiskt förslag på bord där gästerna skall placeras. Vi har nu lagt in det som en del av mobila versionen. Samtidigt slopar vi bordsvyn eftersom vi bedömer det som för plottrigt att arbeta med. (Självklart kan ni gå in i vanliga versionen om ni har behov av den vyn). Det gör att det går mycket snabbare att se om och när det finns bord och sedan kan ni enkelt lägga in den i systemet.