Namn från Hitta.se

lookup  När ni söker på mobilnummer kan ni nu se om det finns en matchning på det numret hos Hitta.se. Vi inleder med att göra matchning på telefonnummer som har 10 siffror.

När ni söker på telefonnummer får ni upp alla gäster där telefonnummer matchar. Ni kan då antingen välja en gäst eller lägga till ny gäst. Oavsett vilket val ni nu gör kommer det att göras en sökning mot Hitta.se. Och ni ser då vilket namn som äger det mobilnumret. Ni kan nu välja att uppdatera fälten för förnamn och efternamn.

Funktionen kan användas antingen för att snabbt fylla i namnet, eller för att uppdatera det namn som kanske har skrivits in fel.

Tjänsten fungerar inte om man kör WaiterAid på https. Vi undersöker om det går att lösa även vid säker anslutning.