FoodFriends

Flytta bokningar

Vi har längtat nästan lika mycket som ni. Men när man gör en viktig ny funktion då vill man att den ska vara bra innan man släpper den skarpt. Nu är den stunden kommen. Det finns säkert vidareutveckling och förbättringar för att göra den ännu bättre men vi har just lagt till följande funktionalitet.

Byta flera bokningar

swap

I exemplet i bilden har det inte varit möjligt att använda “swap” eftersom ett byte mellan “Göransson och Wirsén inte är möjlig utan att vi även inkluderar Dinkelspiel i bytet. Nu har vi lagt till en ny knapp “Byta bord”. När den är aktiverad kan man välja obegränsat med bokningar på två bord. När man har valt klart klickar man på “Byt valda” så växlar alla valda staplar.

 

 

Flytta hela bokningen

move_many

Kanske är det här problemet ännu vanligare? Ni har en bokning som är placerad vid flera olika bord. Nu vill ni flytta bokningen till ett nytt bord, och kanske är det nu bara ett bord som bokningen skall placeras vid. När vi tar tag i endera stapel i befintlig bokning och drar ned den till ett nytt bord kommer det fram en ruta som ger en valet att antingen bara flytta den stapel man har dragit, men det går även att flytta hela bokningen till det nya bordet.

swpa_alert

Peder Dinkelspiel

Add comment

Följ oss

Var inte blyg, följ oss i sociala medier. Vi älskar att möta nya människor!