Inställningar med anledning av nya restriktioner – FoodFriends

Text Here

Info

Inställningar med anledning av nya restriktioner

Nyheten om att stänga 22:30 blir ett hårt slag mot branschen och vi lider med alla som nu får en än värre prövning för att få verksamheten att gå runt. Vi ska göra vad vi kan för att förenkla för er när ni nu måste styra om bokningarna. Samtidigt kommer vi att ge tips som vi tror kan hjälpa er att optimera bokningarna.

Ändra inte dina generella tider – Lägg till undantag

När tiderna måste ändras är det lätt att gå in i öppettider och ändra dem, men det finns ett bättre sätt. Inne i sittningen går ni till fliken öppettider. Där är era generella öppettider. Här kan ni skapa ett undantag. Nu vet vi inte om restriktionerna kommer att bli exakt så som kommunicerats men om vi antar att man vill ta sista bokningen 20:30 i stället för 21:30 som gällde tidigare så skapar ni ett undantag med dessa nya regler.

När ni skapar ett undantag får ni välja start och slutdatum. Därefter kan ni göra de förändringar som krävs. Det här undantaget kommer att ha prioritet över standardinställningarna. Men om ni gör en förändring på en viss dag sk. dagsspecifik inställning så kommer de att ha högst prioritet.

När väl restriktionerna hävs kan ni ta bort undantaget och då kommer standardtiderna att gälla som vanligt.