Jordbruksverket Öppnar Upp för Ansökan om Krisstöd – FoodFriends

Text Here

Info

Sofie April 5, 2019 No Comments

Jordbruksverket Öppnar Upp för Ansökan om Krisstöd

Sommartorkan 2018 har fått stora konsekvenser och snart öppnar ansökan om krisstöd 2019. 730 miljoner kronor ska fördelas till det svenska lantbruket genom ett kombinerat areal- och djurbaserat stöd för att lindra konsekvenserna av torkan sommaren 2018.

– Syfte med krisstödet är att det ska riktas dit det gör störst nytta. Efter att vi samverkat med branschens olika parter har vi kommit fram till en fördelning som är väl grundad. Stödet kommer att göra nytta och det känns bra att vi kan öppna upp ansökan om några veckor. Nu uppmanar vi alla som har rätt till krisstödet att söka det, säger Mirja Hjers, avdelningschef på Jordbruksverket.

Vissa saker kan komma att ändras med hänsyn till regeringens vårbudget, men för närvarande är det följande grödor som berättigar till krisstöd 2019:

Spannmål och frövall

 • Korn (höst & vår)
 • Havre
 • Vete (höst & vår)
 • Rågvete (höst & vår)
 • Råg
 • Blandsäd
 • Gräsfrövall (ettårig och flerårig)
 • Klöverfrövall

Oljeväxter och proteingrödor

 • Raps (höst & vår)
 • Rybs (höst & vår)
 • Ärter (ej konservärter)
 • Åkerbönor
 • Bruna bönor
 • Sojabönor, oljeväxt
 • Bönor övriga

Produktionsgrenar som kan få krisstöd

 • Arealbaserad produktion av spannmål, frövall, oljeväxter och proteingrödor. Fullständig lista över godkända grödor finns på Jordbruksverkets webbplats.
 • Nötkreatursproduktion
 • Får- och getproduktion
 • Grisproduktion
 • Fjäderfäproduktion

Alla som vill ta del av krisstödet måste göra en ansökan, men det krävs olika uppgifter för olika produktionsgrenar. För yttelrigare information besök Jordbruksverket.