LÄTTNAD: Öppna bokningen för fler gäster – FoodFriends

Text Here

Info

LÄTTNAD: Öppna bokningen för fler gäster

Äntligen lättas restriktionerna. Nedan följer en genomgång vad du bör tänka på när du ska se till att restaurangen kan ta emot så många gäster som ni vill.

I WaiterAid kan ni styra antalet gäster som kan boka i restaurangen på många olika sätt. Ni kan både styra det generella antalet som gäller för alla sittningar men på respektive sittning finns det också möjlighet att styra max antal gäster. Var noga med att kontrollera att ni har gått igenom alla nedanstående alternativ så att ni inte missar att kunna ta emot gäster.

1. Generell inställning för restaurangen

Börja med att gå till sidan BOKNINGSAPPLIKATION. Där ställer ni in max antal gäster som ska kunna boka i restaurangen. Ni kan sedan styra varje bokning individuellt men ni kommer inte att kunna ta emot fler gäster på en enskild bokning än vad ni ställer in här.

2. Antal personer i en specifik sittning

På sidan SITTNINGAR ser ni alla era sittningar som finns upplagda. Respektive sittning kan ni gå in på och där finns alla flikar. På fliken AVANCERAT finns det en avdelning där ni kan styra hur många personer som kan boka just den här sittningen. Det är här ni kan sätta minimiantal för en sittning men ni kan också sätta ett maxantal. Maxantalet kan aldrig vara större än det generella men ni kan ha ett mindre antal på denna plats som då ska öppnas upp nu när lättnaderna i restriktionerna har annonserats.

3. Glöm inte autoplaceringarna

Efter att ni har kontrollerat antal gäster för sittningen växlar ni till fliken AUTOPLACERING. Där ser ni hur bokningarna kommer att placeras allt eftersom de trillar in online. Se till att ni har bord eller bordskombinationer som tar emot större sällskap än vad ni tagit emot den senaste tiden. Om kombinationen finns med i listan men har en GRÅ BAKGRUND så är den endast tillgänglig för er när ni lägger in bokningarna manuellt. Klicka då på den och aktivera den för bokningar online.