FoodFriends

Stor Uppståndelse Kring Feskekôrka på Sociala Medier under Helgen

Under helgen har det varit stor uppståndelse på sociala medier och andra forum kring Fiskekyrkan i Göteborg. Anledningen till stohejet är att Higab som förvaltar fastigheten gick ut med att man kommer att stänga Feskekôrka för upprustning under första delen av 2020. Då många reaktioner varit oroliga och en del missförstånd uppstått, går nu Higab ut med ett nytt pressmeddelande. De vill vara extra tydliga och svara på några av de frågor som ställts i olika forum.

Feskekôrka ska varken rivas eller byggas om till något annat
Feskekôrka är byggnadsminne vilket är det starkaste skydd en byggnad kan ha. Det innebär att man inte får riva eller förvanska byggnaden, all upprustning måste göras varsamt i samarbete med Länsstyrelsen och antikvarie. Feskekôrka kommer se ut som Feskekôrka när upprustningen är klar.

Går ej att rusta upp utan att stänga
Både enligt vårt kommunala uppdrag och enligt byggnadsminnesförklaringen är Higab ansvariga för vård och underhåll av byggnaden. Vi måste stänga då det inte är möjligt att bedriva verksamhet medan upprustningen av den speciella och värdefulla byggnaden pågår.

Finns inget beslut om ändrad inriktning
Det finns i dagsläget inga beslut om framtida inriktning för Feskekôrka. Det enda beslut som tagits gäller den nödvändiga upprustningen. Tjänstemännen på Higab har fått i uppdrag av den politiskt valda styrelsen att förutsättningslöst utreda framtida möjligheter, inklusive fortsatt fiskförsäljning, medan huset är stängt. Feskekôrkas inriktning måste vara hållbar över tid, både för hyresgästerna och för Göteborgs Stad som ägare. Det handlar om att visa respekt både för byggnadens historia och för göteborgarnas pengar.

Feskekôrka ska öppna igen
Vi vet inte hur lång upprustningsprocessen kommer att bli då den innefattar både arkeologisk förundersökning och bygg- och installationsarbeten. Vi vet alltså inte hur länge Feskekôrka kommer att vara stängd men vi vet att den öppnar igen.

Byggnadens historia är en viktig utgångspunkt för den framtida inriktningen. I vårt arbete har vi med oss att Feskekôrka alltid använts för försäljning av fisk och skaldjur, liksom att det är en viktig byggnad för göteborgarna och ett populärt turistmål. Det engagemang som visats de senaste dagarna kommer också att vägas in. Vi ser att göteborgarna även i fortsättningen ska ha tillgång till byggnaden; verksamheten ska bedrivas i samklang med de krav som finns angivna i byggnadsminnesförklaringen. Verksamheten i Feskekôrka ska också berika platsen och bidra till att området förblir en levande stadsmiljö.

Läs mer om Feskekôrka på vår webbplats higab.se. Där kommer vi skriva både om upprustningen och utvecklingsarbetet.

För mer information kan man kontakta:
Johan Carlsson, fastighetschef Higab, johan.carlsson@higab.se, 031-368 53 28

Sofie

Redaktör

Följ oss

Var inte blyg, följ oss i sociala medier. Vi älskar att möta nya människor!