FoodFriends

Välj flera bord

Bordsvyn och överblicken fungerar lika på många sätt. Samtidigt finns det klara skillnader. Den tydligaste avvikelsen är att man i bordsvyn först lägger till en bokning och när den väl är inlagd så väljer man vilket bord som sällskapet skall sitta vid. I överblicken kan man visserligen göra på samma sätt, men det vanliga är att man gör tvärtom, dvs väljer bord först för att sedan lägga in bokningen.

Man högerklickar i en given tidsruta och då blir bokningen automatiskt lagd på det bordet som man har klickat på. Starttiden blir satt till den tid som kolumnen representerar.

I många fall vill man lägga en bokning på flera bord. Det går att göra på två sätt. Dels kan man lägga in bokningen på ett bord och när den sedan är aktiv kan man högerklicka på ett bord och välja “Lägg till bord till aktuell bokning”. Det finns dock ett snabbare sätt.multiplerows

När du klickar på en tom ruta så blir hela raden grön. Om du klickar på den igen så kommer det gröna att försvinna. Så gör man för att markera ett bord. Du kan på detta sätt markera flera bord på en gång. Så om du vill lägga in en bokning på borden 6-9, så klickar du på raderna 6, 7, 8 och 9. Därefter högerklickar du och lägger in bokningen. Då kommer bokningen direkt att läggas på alla dessa bord på en gång.

Peder Dinkelspiel

Redaktör

Add comment

Följ oss

Var inte blyg, följ oss i sociala medier. Vi älskar att möta nya människor!