Snabbokning


snabbokning

Detta inlägg följer manuell autoplacering som står beskrivet i tidigare inlägg. Snabbokningen kräver nämligen att denna funktion är aktiverad för att det skall finnas någon poäng med den.

Om man har ställt in manuell autoplacering vet systemet hur bokningar skall placeras när de läggs in. Det innebär också att systemet, utifrån dessa inställningar, omedelbart kan ange vilka tider som går att boka för olika stora sällskap.

Snabbokningen gör att ni inte behöver gå till vald dag och tid och kontrollera borden utan ni ställer bara in storlek på sällskap och önskad tid, så ser man direkt vilka tider som är möjliga att boka.

Manuell autoplacering

manualautoAutoplacering gör att bokningar hamnar på önskade bord när en bokning kommer in via internet. Man ställer enkelt in i vilken ordning bokningar skall placeras. Nu har vi även lagt till så att man kan autoplacera bokningar som man själv lägger in i WaiterAid och inte bara på onlinebokningarna.

Kontakta oss om ni vill lägga till denna funktion. Ni kan här välja att lägga till många fler alternativ än vad ni har för onlinebokningar (om ni vill lämna bord ledigt för drop-in kan man välja att endast ha dessa autoplaceringar tillgängliga på manuella bokningar).

Självklart kan ni lägga in bokningar precis som tidigare, dvs genom att själv välja hur man vill att de skall placeras. Och ni kan enkelt ändra de bordsval som bokningen tilldelades. Det här är bara en hjälp för alla de fall där man följer ett mönster för hur ens bokningar skall placeras i restaurangen.

 

 

 

Hur många försöker boka?

Statistik är alltid spännande. Många gånger är det svåra att komma på  vad som skall visas och hur det ska presenteras, snarare än att det är komplext att utveckla. Nu tror vi att vi har lagt till data som kan vara intressant för många.

På sidan statistik som ni når genom att klicka på fliken @ så finns det nu en avdelning som heter Kalender i bokningsapp. Där har finner ni hur många som har klickat på respektive datum i bokningsappen.

  • Klick – Denna siffra anger hur många som har klickat på datumet och sedan gått vidare till steg 2 i bokningsappen
  • Tillgängligt – Så många av dem som har klickat har fått minst ett tidsalternativ att klicka på.
  • Fullt – De har fått meddelandet “Tyvärr finns det inga lediga platser”.
  • Fullföljda – Så många har gått vidare och lagt en bokning.

Hur ska man då tolka dessa siffror? Först och främst är det intressant att se trycket i bokningen. Fyller man precis upp alla platser eller finns det ett stort uppdämt behov?

Samtidigt är det intressant att fundera över att om det nu finns, som i bilden ovan, 315 personer som har klickat på givet datum, men endast 33 har fullföljt och lagt in en bokning; vad kan man då göra med de 282 som inte la in en bokning? Rekommendera en annan dag? Annan restaurang? Vi funderar på hur vi och ni ska kunna serva dessa personer bättre.

 

Nytt statusalternativ

Vi har lagt till ett nytt statusalternativ för gäster. Tidigare kunde man välja anlänt när gästerna anmälde att de hade kommit. För större bokningar kan det dock vara bra att kunna se om delar av sällskapet har kommit. Därför är det nu uppdelat i två olika statusalternativ:

  • anlänt
  • alla placerade

Om det är så att alla kommer samtidigt är det nu, för statistikens skull, bättre att direkt välja alla placerade.